Навігація

Iнформери

Васильевка  

Праздники України

Курс USD

Пошта

Логін:
Пароль:

(что это)

30-09-2011 р. № 80-к Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Василівської міської ради

ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

30 серпня 2011 р.

№ 80-к

Про затвердження Порядку проведення

іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб виконавчого апарату

Василівської міської ради

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та наказу Головного управління державної служби України                        08.07.2011  N 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Затвердити  Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб виконавчого апарату Василівської міської ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Казачкова В.О.

 

 

 

Міський голова                                                                                        С.В.Лобинцев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

30.09.2011 №  80-к

 

Порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб виконавчого апарату Василівської міської ради

 

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами) (далі — Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту — об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс (далі — конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про  службу в органах місцевого самоврядування” та “Про засади запобігання і протидії корупції” (далі — Перелік) наведений у додатку 1 до цього Загального порядку.

1.7. Порядок проведення іспиту в виконавчому апараті Василівської міської ради та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Василівської міської ради та її структурних підрозділів затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, головою конкурсної комісії, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Загального порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті органу місцевого самоврядування, в якому оголошено конкурс, та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Загального порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань — по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії корупції” та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування та його структурного підрозділу.

1.10. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, питання 4, 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування та його структурних підрозділів, затвердженого заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, головою конкурсної комісії, в якому проводиться конкурс.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  органу місцевого самоврядування та його структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.15. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                         А.М.Дашковський

 

 

 

 

Додаток 1

до Загального порядку

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого

самоврядування

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України

 

Законів України «Про  службу в органах місцевого самоврядування»

 

та  “Про засади запобігання і протидії корупції»

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про  службу  в органах місцевого

самоврядування»

1. Поняття  служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування  за Законом України «Про службу  в органах місцевого самоврядування » (статті 1, 2, 3).

2. Право на  службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5 ).

3. Основні принципи  служби  в органах місцевого самоврядування (стаття 4 ).

4. Основні  напрями  державної  політики  щодо  служби   в органах місцевого самоврядування  (стаття 6).

5. Основні обов’язки  посадових осіб   місцевого самоврядування (стаття 8 ).

6. Основні права  посадових осіб  місцевого самоврядування (стаття 9 ).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу  в органах місцевого самоврядування  (статті 12, ).

8. Декларація доходів посадових осіб  місцевого самоврядування  (стаття 13 ).

9. Присяга  посадових осіб   місцевого самоврядування   (стаття 11 ).

10. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 20).

11. Класифікація  посад та ранги посадових осіб  місцевого самоврядування     (статті 14 – 15).

12. Прийняття на службу в  органи місцевого самоврядування   (стаття 10).

13. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування ( стаття 24 )

14. Кадровий резерв служби   в органах місцевого самоврядування   (стаття 16 ).

15. Граничний вік перебування на службі  в органах місцевого самоврядування (стаття 18)

III. Питання на перевірку знання Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

Керуючий справами виконкому                                                           А.М.Дашковський

Додаток 2

до Загального порядку

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого

самоврядування

 

 

 

Зразок форми екзаменаційного білета

__________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

____________________________

(підпис)      (прізвище, ініціали)

 

«__» __________ 20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

3. Питання на перевірку знання Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

 

 

Керуючий справами виконкому                                               А.М.Дашковський

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Загального порядку

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого

самоврядування

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

_________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

 

від «___» ____________ 20__ року

 

—————————————————————–

|N з/п | Прізвище, |  Посада,  | Категорія |  Номер   | Загальна |

|      |  ім’я, по |  на яку   |  посади,  |  білета  |сума балів|

|      |  батькові | претендує |  на яку   |          |          |

|      | кандидата |  кандидат | претендує |          |          |

|      |           |           |  кандидат |          |          |

|——+———–+———–+———–+———-+———-|

|1     |           |           |           |          |          |

|——+———–+———–+———–+———-+———-|

|2     |           |           |           |          |          |

|——+———–+———–+———–+———-+———-|

|3     |           |           |           |          |          |

|——+———–+———–+———–+———-+———-|

|4     |           |           |           |          |          |

——————————————————————

 

Голова комісії         ____________   _________________________

(підпис)               (П.І.Б.)

 

Члени комісії:         ____________   _________________________

(підпис)               (П.І.Б.)

 

____________   _________________________

(підпис)               (П.І.Б.)

 

____________   _________________________

(підпис)               (П.І.Б.)

 

____________   _________________________

(підпис)               (П.І.Б.)

 

Секретар комісії       ____________   _________________________

(підпис)               (П.І.Б.)

 

Керуючий справами виконкому                                                     А.М.Дашковський

Оголошення

Оголошень немає

Новини з інтернету

p-tuberizer.jpg

Василівський історико-архітектурний музей-заповідник Садиба Попова

Підприємства міста

Відвідуваність

Сайти Україні

  • Верховна рада України
  • Кабінет міністрів України
  • Президент України
  • Реєстри та бази
  • Судова влада України